0
0

تنظیمات قالب

پرسش های متداول

نویسنده: مدیریت سایت 02 خرداد 1398

شهروند کیست؟

شهروند به معنای کسی است که اهل یک شهر یا کشور و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد. شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به شهروند ارتقاء یافته اند. این حقوق و تکالیف، لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمی توان بدون دیگری تصور کرد.

شهروند موثر کیست؟

* از حوادث و مشکلات جاری جامعه آگاهی داشته باشد
* در مسائل، مشکلات و امور جامعه، مشارکت فعال داشته باشد
* نگران و دلمشغول رفاه و آسایش دیگران باشد
* رفتار و عملکرد وی مبتنی بر آگاهی از تکنولوژی باشد
* نسبت به قدرت افرادی که دارای موقعیت مدیریتی و نظارتی هستند پذیرش داشته باشد.
* برای دریافت خدمات، راحت ترین و سریع ترین راه های ممکن را انتخاب نماید.
* به وجود تنوع در جامعه احترام قائل باشد.
* در پیشبرد اهداف شهرداری ها و سازمان های تابع کوشا و پویا باشد.

 

موارد قابل نمایش در اپلیکیشن چیست؟

* نمایش باقیمانده حجم اینترنت شهروندی
* نمایش تراکنش ها
* اسکنر QR code
* نمایش مانده حساب
* شهروندان خوب با ستاره امتیازبندی می شوند
* امکان انتقال مبلغ کیف پول